VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Lounsko a Rakovnicko
Zdeněk Renc kandidát číslo 1
ÚVOD
GALERIE
ŽIVOTOPIS

Zdeněk Renc

  • narozen v roce 1947 v Rakovníku
  • studium oční optiky v Brně, v roce 1968 zapojen do studentského hnutí a nucen po okupaci odejít do zahraničí
  • v Německu Frankfurt n/M
  • spoluzakladatel českého klubu Cesty68
  • založení českých novin "Frankfurtský kurýr"
  • vybudování českého nakladatelství, kde se tiskla a distribuovala exilová literatura, za to vše odsouzen komunistickým režimem "za rozvracení republiky" na osm let nepodmíněně
  • v roce 1980 studium Vysoké školy optické v Kolíně n/R a Mnichově a otevření vlastního obchodu
  • v roce 1994 částečný a v roce 2000 úplný návrat do České republiky
  • člen jediné politické strany Unie svobody od jejího vzniku, předseda okresní a místopředseda krajské organizace US-DEU
  • povolání diplomovaný oční optik, bydliště Rakovník